Методика за проверка на финансовия отчет на всеки участник /координатор и партньор/ по проекти на НИФ VI -та сесия

Методика за проверка на финансовия отчет на всеки участник /координатор и партньор/ по проекти на НИФ VI -та сесия

Приложения:

Служебна бележка


 

 
Страницата е редактирана последно на: 15.09.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: