ИАНМСП удължава срока за набиране на документи за участие в Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013, (07-09.11.2013 г., Хонконг, Китай). Краен срок за документи: 27.08.2013 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013, която ще се проведе в периода 07-09.11.2013 г., Хонконг, Китай.

Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013 ще се проведе за шести пореден път. Организатор на събитието е Съвета за търговия и развитие на Хонконг (Hong Kong Trade Development Council). На миналогодишното издание, през 2012г., са взели участие 957 изложители от 36 държави, като изложбата е била посетена от над 20,369 търговци.

Hong Kong International Wine and Spirits Fair е отлична възможност за винопроизводителите, както и за дистрибуторите на вина и други напитки. Китайският пазар притежава огромен потенциал в този сектор, а благодарение на нарастващата популярност на Панаира, на него се представят голяма част от специалистите и търговците в бранша от цял свят.

Основните представени категории в изложбата са както следва:

 • Спиртни напитки:
  • Вино
  • Спиртни напитки
  • Коняк
  • Бира
  • Саке
  • Уиски
  • Шампанско
  • Коктейли
  • Водка
  • Текила
  • Сою
  • Оризово вино
  • Жълто вино
  • Други алкохолни напитки
 • Винопроизводство и логистика:
  • Бутилиране на вина
  • Етикетиране на вина
  • Опаковки
  • Съхранение и превоз на вина
  • Винени инвестиционни продукти
  • Винен туризъм
  • Търговски асоциации, сдружения и медии
 • Аксесоари за вино:
  • Чаши и стъклария
  • Чаши за плюене и настолни бутилки
  • Други аксесоари
 • „Приятели на виното“:
  • Хлебни изделия
  • Сладкарски изделия
  • Млечни продукти
  • Пресни морски дарове
  • Солени ядки
  • Готварски мазнини
  • Тестени изделия
  • Консерви
  • Бисквити

ИАНМСП организира участието на български фирми на „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013”, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013“, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013“, в срок до 27.08.2013 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес: k.gashevska@sme.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката и енергетиката

 

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube