Удължаване на срока за набиране на документи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair” 2013, в периода 05.11.2013 г. – 12.11.2013 г., Хонконг, Китай


В изпълнение на Дейност 5 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair” 2013, в периода 05.11.2013 г. – 12.11.2013 г., Хонконг, Китай до 23 септември 2013 г.

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и на Националния експортен портал, както и Общите условия за участие в търговската мисия остават валидни.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Боряна Минчева, началник на отдел „Международно сътрудничество”, телефон (02) 940 79 74, е-мейл: mintcheva@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 27.09.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube