11.10.2013 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 11 октомври 2013 г.

10 български предприятия участват

в Mеждународната специализирана изложба TEHNOMA в Македония

 В периода 15 – 19 октомври 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на българските производители в Mеждународната специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии „TEHNOMA 2013”, която ще се проведе в Скопие, Македония.

 

В изложбения комплекс Skopje Fair Exhibition Ground, на националния щанд № 114 в Metropolis Arena с обща площ от 100 кв. м., своята продукция представят 10 български компании:

„Бусан” ООД – Перник, „Визи Интернейшънъл Техноложи” ООД – Шумен, „Елегант ЛТ” ООД – София, ЕР ЕНД ТИ” ЕООД – Русе, „Индустриални Батерии” ЕООД – Търговище, „Искра Силатроник” АД – София, „Крес-Д” ЕООД – Казанлък, „Промел-Севлиево” ООД – Севлиево, „Стилпласт 2002” ООД – София, „Топломашинекс БГ” ЕООД – София.

 

TEHNOMA се организира ежегодно от 1975 г. от скопския панаир – най-големия изложбен център в Македония. В изложбата участват производители от следните браншове: черна и цветна металургия, металообработваща промишленост, електро и електронна промишленост, енергетика, строителни и изолационни материали, средства и оборудване за строителството, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари.

 

Националното участие на българските предприятия в Mеждународната специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии TEHNOMA 2013 се организира по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 11.10.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube