Доставка на канцеларски материали и консумативи за копирна техника за нуждите на ИАНМСП

1. Публична покана – АОП Формат | PDF

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Техническа спецификация №1;

3. Образец – Техническа спецификация №2;

4. Образец – Техническа спецификация №3;

5. Образец – Техническо предложение №1;

6. Образец – Техническо предложение №2;

7. Образец – Техническо предложение №3;

8. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №1;

9. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №2;

10. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №3;

 

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към 25 октомври 2013 г.

Отговори на постъпили въпроси към 30 октомври 2013 г.
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube