Доставка на канцеларски материали и консумативи за копирна техника за нуждите на ИАНМСП

1. Публична покана – АОП Формат | PDF

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Техническа спецификация №1;

3. Образец – Техническа спецификация №2;

4. Образец – Техническа спецификация №3;

5. Образец – Техническо предложение №1;

6. Образец – Техническо предложение №2;

7. Образец – Техническо предложение №3;

8. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №1;

9. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №2;

10. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №3;

 

——————————————————–

Въпроси и отговори

Отговори на постъпили въпроси към 25 октомври 2013 г.

Отговори на постъпили въпроси към 30 октомври 2013 г.Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: