16.10.2013 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 16 октомври 2013 г.

Българските предприятия участват

в Международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2013 в Италия

В периода 18 – 22 октомври 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на българските компании в Международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2013 в Милано, Италия.

В изложбения комплекс Fieramilano, на националните щандове № Q 32 в Палата 2 и № S02/T03/U01 в Палата 9 с обща площ от 152 кв. м., своята продукция представят 7 български компании:

АБ Терм ООДКюстендил (производство на професионално кухненско оборудване), Ай Би Ай Трейдинг ЕООДХасково (производство на професионални кафемелачни машини за барове, магазини, супермаркети и индустриални кафемашини), Бианчи Кафе ООДСофия (производител на кафе с марка “Bianchi”), Вера 94 ЕООДСофия (производство на професионално кухненско оборудване за хотели и ресторанти), Каси Темпра ПАК ООДГорна Оряховица (производство на автоматични машини за дозиране, запечатване и пакетиране на кафе), Клок ООДВарна (инсталационен хотелски софтуер и уеб базиран хотелски софтуер) и Стефан Щерев ЕООДПловдив (производител на обзавеждане за заведения и търговски обекти).

Международната изложба HOST се провежда от 1966 год. през две години и е едно от най-престижните събития за представяне на технологии и оборудване за хотели и ресторанти. Участие в него дава уникален бизнес опит, възможности за собствено позициониране в постоянно развиващия се пазар, затвърждаване на марката, изучаване на пазарните иновации и обмяна на опит.

Националното участие на българските предприятия в Международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2013 в Милано, Италия, се организира по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 17.10.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube