25.10.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 октомври 2013 г.

Ден на България се проведе на Международната изложба за ИКТ

CEBIT BILIȘIM EURASIA 2013 в Истанбул

Днес, на 25 октомври 2013 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе Ден на България в рамките на Международната изложба за ИКТ CEBIT BILIȘIM EURASIA 2013 в Истанбул, Турция.

 

Събитието под надслов „Българска ИКТ индустрия: различни, иновативни, успешни“ бе открито от г-н Георги Тодоров, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той подчерта, че участието на всички български компании в изложбата CeBIT Bilisim и в настоящото специално събитие – Ден на България, предоставят още една възможност за установяване на нови бизнес партньорства и затвърждаване на съществуващите, за разширяване на присъствието на българските компании и продукти на световния ИКТ пазар.

Изпълнителният директор на Агенцията на насърчаване на малките и средните предприятия г-н Евгений Иванов отбеляза, че е нараснал интересът на българските компании за участие в тази важна за сектор информационно-комуникационни технологии изложба – Cebit Bilisim. Ако през 2011 година нашите фирми участнички са били 14, на тазгодишното издание се представят 20 компании. Той подчерта, че сред приоритетите в дейността на Агенцията е подкрепата, която се оказва на нашите фирми в посока развитието на експорта, намирането на нови пазарни ниши. Един от важните инструменти в реализирането на тази подкрепа е тяхното участие в международните панаири и специализираните изложби, в търговските мисии в чужбина и в бизнес форумите. Те дават възможност на българските компании да покажат най-доброто от своята продукция, да създадат нови бизнес партньорства, да се запознаят с добрите практики в бранша, а най-вече да затвърдят своите позиции не само на местния, но и на външните пазари, заключи изпълнителният директор на ИАНМСП.

На Международната изложба за ИКТ Cebit Bilișim Eurasia 2013 на националния щанд № С02 в палата 4 своята продукция представят 20 български компании. Сред представяните от тях продукти и услуги са: специализирани софтуери и мултимедийни интерактивни програми, аутсорсинг и информационна сигурност, системи за автоматично прочитане на лични документи, компоненти за радиочестотна идентификация и близка полева комуникация, инсталационен хотелски софтуер, софтуерни системи за управление на бизнеса и др. Участниците изразиха своето задоволство от организацията на националното участие и срещите, които успяха да проведат през първите дни на изложбата.

Националното участие на българските предприятия в Международната специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии Cebit Bilișim Eurasia 2013 в Истанбул, Турция, се организира по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 28.10.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube