28.10.2013 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 28 октомври 2013 г.

Български компании участват в търговска мисия до Киев, Украйна

От 29.10. до 2.11.2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Киев, Украйна, с участието на българските предприятия, производители на храни и напитки.

В състава на търговската мисия са включени представителите на 12 български предприятия:

Агро Био Семена ООДСофия (печене и опаковане на орехи и слънчогледови семки), ВАС ЕООД – Габрово (макаронени изделия), Валенберг България ЕООД – Пловдив (чай за кърмачки и бебета), Ива Трейдинг ЕООД – Русе (търговия със сладкарски изделия и консерви), Компас ООД – Комарево (месни и месно-зеленчукови стерилизирани продукти), Мартис 09 ООД – Дулово (картофени и картофено-пшенични снаксове), Мидист ООД – Казичене (шоколад и шоколадови продукти), Нордикс ООД с. Труд, Пловдивско (алкохолни напитки), Ривал инвест ЕООД – Пловдив (микровълнови пуканки с натурални съставки), Сиди 92 ЕООД – Плевен (макаронени изделия), Уест Фудс ЕООД – София (микровълнови пуканки и изпукани), Фрукто Сливен АД – Варна (консервирани плодове и зеленчуци).

Програмата на търговската мисия до Киев включва провеждане на официална делова среща в Търговско-промишлената палата на Украйна с участието на представители на украинската администрация, Министерството на икономиката, на митническите и данъчните служби. Представителите на нашите предприятия ще имат възможност да посетят Международната специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition и завод за производство на бира „Оболон“. С цел проучване на пазара ще се проведе среща с продуктови мениджъри на хипремаркет NOVUS, където българските представители ще се запознаят с асортимента и ценовите сегменти на предлаганата продукция. За участниците в търговската мисия са предварително организирани двустранни срещи с украинските партньори, както и с търговските представители на България в Киев.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между нашите компании с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

Търговската мисия се организира по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 30.10.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube