15.11.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ИАНМСП и БенчМарк организират въвеждащи обучения в Ямбол и Сливен


В периода 19 – 20 ноември 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП в градовете Ямбол и Сливен.

Въвеждащите обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация по следните теми:

  • Как да оценим експортния потенциал на фирмата и да се подготвим за износ?
  • На кой пазар да продаваме?
  • Участия в международни изложби.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Ямбол

19.11.2013

(вторник)

10.00 ч.

хотел „Кабиле”

конферентна зала

„Кабиле“

Сливен

20.11.2013

(сряда)

10.00 ч

хотел „Спорт палас”

конферентна зала “Халката“

 Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 19.11.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube