Открита процедура: Участие на национален щанд на Международния панаир за мебели и обзавеждане imm cologne // LivingInteriors от 13.-19.01.2014, гр. Кьолн, Германия. Краен срок за документи: 06.12.2013 г.


 Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Международния панаир за мебели и обзавеждане imm cologne//LivingInteriors от 13.-19.01.2014, гр. Кьолн, Германия. 

ИАНМСП организира национален щанд на Международния панаир за мебели и обзавеждане imm cologne//LivingInteriors от 13 – 19.01.2014, гр. Кьолн, Германия. Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

imm cologne е едно от най-значимите събития в света за мебелния бранш. Паралелно ще се състои панаирът за обзавеждане на баня, подови и стенни покрития и осветление LivingInteriors. Очакват се около 1 250 изложители от 50 страни и около 135 000 посетители. Допълнителна информация може да получите на www.immcologne.com.

ИАНМСП организира българско национално участие на Международния панаир за мебели и обзавеждане imm cologne // LivingInteriors от 13.–19.01.2014 в гр. Кьолн при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в панаирния каталог;
 • Рекламиране на участието.

 

Фирмите изложители поемат всички останали разходи за

 • Транспорт и обработка на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на служителите (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и на изложението.

 

Участието в международни панаири / специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставените минимални помощи на предприятието може да получите в Интернет на www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването и одобрението за участие се извършва по реда и с документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП. Необходими са:

 • Заявка-договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

 

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на телефон 02 940 7988 и имейл t.mutafova@sme.government.bg (Тереза Мутафова).

При интерес за участие в imm cologne//LivingInteriors 2014 е необходимо да подадете пълния комплект документи в деловодството на ИАНМСП (ул. Леге 2-4, 1000 София), по пощата или с куриер до 06.12.2013 г.

Страницата е редактирана последно на: 13.03.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube