20.11.2013 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират секторни специализирани семинари в София и Пловдив


В периода 27 – 28 ноември 2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират секторни специализирани семинари в градовете София и Пловдив.

Специализираните семинари се провеждат за представителите на българските малки и средни предприятия от секторите: Парфюмерия, козметика и етерични масла, Информационно-комуникационни технологии и Мехатроника.

Темата на семинарите е „Защита на интелектуалната собственост в Китай и Югоизточна Азия – Виетнам, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Сингапур, Филипините, Камбоджа и Лаос”. Лектор на семинара ще бъде г-н Jurjen Groot, представител на бюрото China IPR SME Helpdesk, създадено и финансирано от Европейската комисия като посредник на МСП от ЕС. В рамките на семинарите ще се проведат индивидуални срещи и консултации с лектора.

Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Сектор

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

София

ИКТ

Мехатроника

 

27.11.2013

(сряда)

10.00 ч.

хотел „Феста”

конферентна зала „Панорама“

Пловдив

Парфюмерия, козметика и етерични масла

28.11.2013

(четвъртък)

10.00 ч.

хотел „Новотел”

конферентна зала „Париж“

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Специализираните секторни семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

Страницата е редактирана последно на: 20.11.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube