20.11.2013 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

20 ноември 2013 г.

ИАНМСП открива процедури за участие в международни изложби и панаири IMM и BioFach в Германия


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национални щандове на международни специализирани изложби и панаири IMM и BioFach в Германия.

 Предстоящите промоционални прояви ще се проведат съгласно следната програма:

 

 

Период

на провеждане

 

Наименование на промоционалната проява

 

Място

на провеждане

 

Представяни продукти

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

13.01.

19.01.2014 г.

Българско национално участие в Международния панаир за мебели и обзавеждане

IMM Cologne // LivingInteriors 2014

Кьолн, Германия

Мебели, обзавеждане, интериор, уреди за вграждане, обзавеждане за баня и санитарно оборудване, подови и стенни покрития, интериорен текстил, осветителни тела

 

6.12.2013 г.

12.02 –

15.02.2014 г.

Българско национално участие в Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014

Нюрнберг, Германия

Биологични продукти

5.12.2013 г.

 

Агенцията поема разходите за:

  • наемане на изложбена площ
  • проектиране и изграждане на щанд
  • наемане на оборудване и обзавеждане
  • регистрация на изложителите
  • включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет)
  • рекламиране на участието.

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията национални щандове в международни изложения е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служителите в отдел „Развитие на експортен потенциал“ в ИАНМСП: г-жа Тереза Мутафова – главен експерт, тел. 940 – 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg (за IMM), г-жа Елица Попадийна – главен експерт, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg (за BioFach).

Националните участия на българските предприятия в международни панаири и специализирани изложби се организират по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 20.11.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube