Проведе се второ обучение на бенефициенти по Шеста конкурсна сесия на НИФ на тема „Отчитане на договорите по НИФ“, Ноември 2013

Проведе се Второ обучение на бенефициенти по Шеста конкурсна сесия на НИФ  на тема „Отчитане на договорите по НИФ“, Ноември 2013

На 19.11.2013 г. и 21.11.2013 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия проведе обучение за всички бенефициенти, с които са сключени договори по Шеста конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Координаторите и техните партньори бяха запознати с основните изисквания на Финансиращата институция за техническо и финансово отчитане по изпълнението на договорите за финансиране по НИФ за етап и краен резултат. По време на мероприятието независими експерти споделиха своя професионален опит и практика по отношение на извършената от тях оценка за техническо изпълнение на проектите по НИФ.

Приложение: презентации от обучението
Страницата е редактирана последно на: 28.11.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube