Трети международен форум на женското предприемачество и Осми международен форум на Danube Net се проведе в София

На 15 и 16 ноември 2013 г. в  София Хотел Балкан Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП), съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП), организира и успешно реализира Третия международен форум на женското предприемачество и Осмия международен форум на Danube Net.

Събитието се проведе под патронажа на министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски. Сред официалните гости на форума бяха г-жа Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката, г-жа Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие, г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор на ИАНМСП. Приветствени слова към участниците във форума отправиха г-жа Дияна Бежяк, заместник-министър по Европейските програми за двустранно сътрудничество и други международни проекти в Министерство на предприемачеството и занаятите на Хърватия; Н.пр. г-жа Лиерка Алайбек, Посланик на Република Хърватия; Н.пр. г-н Герхард Райвегер, Посланик на Република Австрия; Н.пр. г-н Владимир Чургус, Посланик на  Сърбия и др.

Над 130 български и чуждестранни участници взеха участие във форума, на който бяха представени целите и приоритетите в дейността на БАЖП и BPW-Sofia, проблематиката, с която се срещат жените предприемачи и възможностите за разрешаване на съществуващите проблеми. Изказванията на българските участници и на гостите от чужбина предизвикаха интересни дискусии по засегнатите теми.

Мнозина от присъстващите на събитието – жени предприемачи и сдружения, проявиха интерес за присъединяване към Българската асоциация на жените предприемачи. Участниците във форума предложиха БАЖП и сродни организации да се обединят в името на общата кауза – развитие на женското предприемачество и просперитет на страната ни. От страна на дамите беше отправена покана към Асоциацията да подкрепи конкурса „Жена-предприемач и мениджър на годината”.

По време на втория ден от форума се проведоха двустранни делови срещи между участниците. Бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на 9-ти BPW форум в град Регенсбург в Германия, с презентация за мястото на събитието от г-жа Марион Щадлобер–Дегверт.

Събитието приключи с решения за подпомагане на женското предприемачество в изпълнение на препоръките на ЕС.
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2013

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: