Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” – м. декември 2013

През месец декември 2013 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират 6 бр. въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Малките и средните предприятия ще получат подробна информация по следните теми:

  • Къде се намира фирмата и как да се подготвим за износ?
  • На кой пазар да продаваме?
  • Участие в международни изложби

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

1.

Благоевград

03.12.2013 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Езерец”, Панорамна зала

2.

Пазарджик

04.12.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Хебър”, конферентна зала “Хебър“

3.

София

05.12.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Феста“, конферентна зала „Феста класик“

4.

Русе

10.12.2014 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Вега“, конферентна зала

5.

Плевен

11.12.2013 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел“Балкан“, конферентна зала

6.

Ловеч

12.12.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Лиани“, конферентна зала

 

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 16.04.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube