10.12.2013 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 10 декември 2013 г.

ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии до Париж и Дубай

с участието на представители на български предприятия

 Заявките за участие се приемат до 21 декември 2013 г. включително

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговски мисии до Париж и Дубай с участието на представителите на български предприятия.

Промоционалните прояви ще се проведат през януари 2014 г.

съгласно следната програма:

 

Период

на провеждане

 

Наименование на търговската мисия

 

Място

на провеждане

 

Сектор

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

 

24 –27.01.2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба

WHO’S NEXT 2014

Париж, Франция

 

Мода,

облекло и текстил

 

 

21.12.2013 г.

 

 

26 – 31.01.2014 г.

 

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирана изложба ARAB HEALTH 2014

Дубай,

ОАЕ

Медицина, фармация, стоматология, медицинско и стоматологично оборудване

 

 

21.12.2013 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник:

  • самолетен билет
  • вътрешен транспорт и трансфер
  • хотелско настаняване
  • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията търговски мисии е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служители в отдел „Международно сътрудничество“ в ИАНМСП: Светла Запрянова – главен експерт, тел. 02 940 79 75, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg (за Париж), Иво Илиев – младши експерт, тел: 02/940 79 78, e-mail: i.iliev@sme.government.bg (за Дубай).

Търговските мисии се организират по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 11.12.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube