9.01.2014 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират въвеждащи обучения

на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”

в Шумен, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Смолян, Пловдив


В периода 14 – 23 януари 2014 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП в градовете Шумен, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Смолян, Пловдив.

Въвеждащите обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация по следните теми:

  • Как да оценим експортния потенциал на фирмата и да се подготвим за износ?
  • На кой пазар да продаваме?
  • Участия в международни изложби.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Шумен

14.01.2014 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Контеса”

конферентна зала

Търговище

15.01.2014 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Идол”

конферентна зала

Велико Търново

16.01.2014 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Премиер”

конферентна зала

Стара Загора

21.01.2014 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Ефир”

конферентна зала

Смолян

22.01,.2014 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Кипарис Алфа”

конферентна зала

Пловдив

23.01.2013 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

 

Хотел „Империал”

конферентна зала ”Пловдив”

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в обученията следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

Страницата е редактирана последно на: 14.01.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube