16.01.2014 Радио Верига Фокус – Велико Търново: Обучение на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?“ ще се проведе във Велико Търново

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ“ ще проведе обучение на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?“ , информират от пресцентъра на Областна администрация. Семинарът се провежда в рамките на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. На всички присъстващи ще бъдат раздадени комплект материали, свързани с обсъжданите теми, както и поименни сертификати. Обучението е насочено към собственици, мениджъри, финансови и търговски директори, продуктови мениджъри, търговски специалисти, бизнес консултанти и др. Участниците ще научат как да организират дейността на фирмата, за да предложат атрактивен и конкурентоспособен продукт, какви ползи могат да реализират от износа и кои са особеностите на маркетинговата политика, които могат да доведат до успех. В детайли ще бъдат разгледани още тематики като как да изберем подходящия за нас пазар и да достигнем до него, както и какви са перспективите при участие в международни панаири и изложби. Обучението има и практическа насоченост. По време на събитието ще се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката. Лектор е Тодор Бозвелиев, който има дългогодишен опит в областта на външнотърговските икономически отношения.
Страницата е редактирана последно на: 16.01.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: