16.01.2014 в. “Капитал Daily”: Субсидии за фирми, които търсят външни пазари

Търсите възможности да разширите износа си, да намерите нови контрагенти и дори да стъпите на нови пазари, при това с никави или минимални разходи? Тогава една от възможностите са специализирани бизнес изложби и търговски мисии, които организира Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) през следващите няколко месеца (виж таблиците).
За всяко от тези събития агенцията може да поеме голяма част от разходите на одобрените кандидати. Това е възможно благодарение на проекта й за насърчаване на интернационализацията на българските компании, който се финансира от програма „Конкурентоспособност“. След като той беше забавен близо година и половина, през последните 6 месеца вече набра инерция, а срокът му беше удължен до края на април, така че фирмите все още могат да се възползват от европейските субсидии за подобряване на международните си позиции.
За какво може да се кандидатства
До края на април са планирани 3 специализирани международни изложби и 3 търговски мисии, финансирани с евро субсидии и една изложба с национални средства. Те са в различни сектори – от машиностроене и металообработване до кожарство, дървообработване и др. Графикът на провеждането им и крайният срок за кандидатстване са посочени в календара.
От ИАНМСП планират да кандидатстват за удължаване на срока на проекта до края на 2014 г., което, ако се случи, ще увеличи и списъка с международни събития, за които фирмите могат да кандидатстват. Засега те не могат да се посочат конкретно, тъй като всичко зависи от датата на получаване на отговора дали е възможно удължаването. Когато това стане, ще се направи преценка кои са актуалните изложби/ панаири, за които може да се кандидатства, и какъв е срокът за провеждането им. Важна подробност е и това, че участието трябва да се заяви предварително в определен срок. Експертите на този етап обещават, че ако имат възможност да организират нови изложби и мисии, ще се търси баланс между 18-те експортно ориентирани сектора.
Какви са стъпките
Кандидатстването, селекцията и организацията на участието на всяка международна проява протича в следните основни фази:
• осигуряване на допълнителни документи, ако това се налага;
• оценяване и класиране – оценяването се извършва на база списък с критерии, като за покриването на всеки от тях са предвидени определен брой точки;
• провеждане на предварителна среща (преди проявата), на която се уточнява разпределение на щандовете, дава се информация за програмата, препоръки и др.
Какви разходи се покриват
Общият бюджет на проекта е 27 млн. лв., като от тях за панаири и изложби са заделени 18 млн. лв. (към момента 75% вече са усвоени), а за провеждането на търговски мисии – 2.5 млн. лв. (усвоени 52%).
Бюджетът на всяка отделна проява е различен и зависи от това къде и какво се организира. По принцип при участие в изложба или панаир за фирмите се покриват разходите за наемането на изложбената площ, проектирането и изграждането на щанда, наемането на оборудване и обзавеждане, регистрацията на изложителите, включването им в официалния каталог и рекламирането на участието. На практика това може да достигне до 80% от средствата, които компаниите биха платили, ако участието им не е субсидирано. Участникът трябва да плати само за транспорт и престой в съответния град по време на изложението или панаира. При провеждането на търговски мисии на един представител от предприятие участник се поемат разходите за самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на участниците в мисията и други, реално 100% от разходите.
Какви са резултатите досега
От април 2010 г. до началото на януари 2014 г. по проекта са субсидирани националните участия в 74 международни панаира/изложби, в които своята продукция са представили 731 български фирми и 20 мисии с участието на представители от 266 фирми, показва справката на ИАНМСП. Особен интерес има към изложбите за храни и напитки, парфюмерия и козметика, информационно-комуникационни технологии, машиностроене. Около 40% от участниците декларират, че са сключили договори след участието си в международна проява, става ясно от анкетните карти, които компаниите попълват на 6 и 9 месеца след участие в изложение, панаир или мисия. В същото време 54% споделят, че са съумели да навлязат на нов пазар, а 42% са разширили износа си.
На случаен принцип потърсихме коментари от представители на компании, които са участвали в международните прояви. „Като цяло съм удовлетворен от организацията на участията ни“, коментира Дойчин Марков, управител на варненската компания „Хидромарк“ , която се занимава с производство на маркучи и фитинги. Фирмата е участвала на специализирани изложения с посредничеството на агенцията за малки и средни предприятия в Истанбул през 2012 г. и във Франция в края на миналата година. Марков разказва, че кандидатстването за участие е било лесно и бързо. Споделя, че на последното изложение в Париж е успял да се свърже с потенциални клиенти, все още няма нови подписани договори, но и допълва, че за това все пак е нужно време. Единствените му разходи са били свързани с транспорта и нощувките във френската столица. От изложението в Истанбул не е толкова доволен, но казва, че това е по вина на местните организатори.
„Доволен съм, свързахме се с доста потенциални клиенти“, коментира Влади Попов, управител на пловдивския производител на пуканки „Ривал инвест“. Той е участвал в търговски мисии до Германия, Испания, а последната е била в края на миналата година до Шанхай. Имахме среща в търговската палата на Шанхай с около 10 бизнесмени, от които половината бяха българи, които живеят в Китай, разказва Попов. Като цяло той е доволен от организацията на агенцията, но обръща внимание, че може би ефектът от посещението на българските предприятия ще е подобър за тях, ако визитите се провеждат съвместно с някои от висшите държавници. „Няколко седмици след нас в Китай отиде парламентарна делегация, а впоследствие и самият президент на България. Със сигурност щеше да е по-добре, ако търговската ни мисия беше съчетана с президентската визита, понеже така ще получим и по-голямо внимание“, смята Попов.
Страницата е редактирана последно на: 16.01.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: