Отворени конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020).

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи информация за отворени на 11 декември 2013 г. първи конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020).  „Хоризонт 2020“ обединява всички съществуващи форми на финансиране на научни изследвания и иновации от Съюза, включително Рамковата програма за научни изследвания (Седма рамкова); дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации; както и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Отворените конкурси за 2014 г. в областта на ИКТ са два:

  1. Конкурс H2020-ICT-2014-1, отворен на 11.12.2013, с крайна дата за подаване на предложения за проекти – 23.04.2014 и

бюджет 658,500,000 евро

Информацията за конкурса може да се намери на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-1.html

  1. Конкурс H2020-ICT-2014-2, отворен на 11.12.2013, с крайна дата за подаване на предложения за проекти – 25.11.2014 и

бюджет 125,000,000 евро

Информацията за конкурса може да се намери на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-2.html

В прикачените файлове има информация по двата конкурса.

Информационни дни, организирани от Европейската комисия:

–      Информационен ден на 15 и 16 януари 2014 в Люксембург за ICT 15 – 2014 Big data Innovation and take-up / ICT 16 – 2015 Big data-research (overview only) / ICT 17 – 2014 Cracking the language barrier / ICT 22.a – 2014 Multimodal and Natural computer interaction & Connecting Europe Facility

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-and-networking-days-h2020-work-programme-2014-2015-connecting-europe-facility

–      Информационен ден на 23 януари 2014 в Люксембург за ICT Research and Innovation for Creative Industries and Cultural Heritage

За допълнителна информация:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/creativity/call1-infoday_en.html

 

За допълнителни въпроси:

Ели Канева

Horizon2020-ICT NCP

Chief  Expert

Information Technology Directorate

Ministry of Transport, Information Technology and Communications

6 Gourko Str.

Sofia 1000, Bulgaria

Приложение:

Съгласно текста – документи 1

Съгласно текста – документи 2
Страницата е редактирана последно на: 20.05.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube