ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират три (3) информационни семинара през месец януари 2014 г.


През м. януари 2014 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират три информационни семинара на тема: „ Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране.“

На семинарите ще бъдат представени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции, възможностите за финансиране на износа и експортното застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

1. Благоевград  28.01.2014(вторник)от 10.00 ч. хотел “Езерец”, “Панорамна зала”
2.  Кюстендил 29.01.2014(сряда)от 10.00 ч. хотел “Стримон”, конферентна зала “Sky Hall”
3. Перник 30.01.2014(четвъртък)от 10.00 ч. хотел “Елит”, конферентна зала на хотел “Елит”

Информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

            Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 12.05.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube