ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират дванадесет (12) информационни семинара през месец февруари 2014 г.


През м. февруари 2014 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират дванадесет информационни семинара на тема: „ Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране.“

На семинарите ще бъдат представени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавните институции, възможностите за финансиране на износа и експортното застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график: 

Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

1.

Бургас

04.02.2014

(вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Аква”,конферентна зала “Нимфа”

2.

Варна

05.02.2014

(сряда)

от 10.00 ч

хотел “Аква”,конферентна зала “Перла”

3.

Габрово

06.02.2014

(четвъртък)

от 10.00 ч.

хотел “Балкан”,конферентна зала “Дружба”

4.

Кърджали

11.02.2014

(вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Кърджали”,конферентна зала на хотел “Кърджали”

5.

Хасково

12.02.2014

(сряда)

от 10.00 ч

хотел “Родопи”,конферентна зала на хотел “Родопи”

6.

Пловдив

13.02.2014

(четвъртък)

от 10.00 ч.

хотел “Империал”,конферентна зала “Пловдив”

7.

Разград

18.02.2014

(вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Централ”,конферентна зала № 23

8.

Плевен

19.02.2014

(сряда)

от 10.00 ч

хотел “Сити”,конферентна зала на хотел “Сити”

9.

София

20.02.2014

(четвъртък)

от 10.00 ч.

хотел “Анел”,конферентна зала “Анел”

10.

Добрич

25.02.2014

(вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Изида”,конферентна зала “Добрич”

11.

Силистра

26.02.2014

(сряда)

от 10.00 ч

хотел “Дръстър”,конферентна зала на хотел “Дръстър”

12.

Русе

27.02.2014

(четвъртък)

от 10.00 ч.

хотел “Вега”,конферентна зала на хотел “Вега”

Информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

            Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 20.05.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube