27.01.2014 Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 по повод обявяване на седма конкурсна сесия за набиране на проекти

в рамките на Националния иновационен фонд


На 30 януари 2014 г. (четвъртък) от 11:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция по повод обявяването на седма конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд. Събитието ще се проведе в Националния пресклуб БТА на адрес: София, бул. Цариградско шосе” № 49.

На пресконференцията ще бъдат представени дейността на ИАНМСП по администриране на Националния иновационен фонд, резултатите от проведените конкурсни сесии и условията за кандидатстване по седма конкурсна сесия. Особен акцент ще бъде поставен върху новите промени в Правилата за управление на средствата на Фонда и приложенията към тях, които целят облекчаване на процедурите, приложими към кандидатите и бенефициентите.

Общият бюджет на НИФ за 2014 г., одобрен от Управителния съвет на Фонда, е 10 млн. лв.

Седма конкурсна сесия, с бюджет 5 835 268, 36 лв., стартира на 1 февруари 2014 г. с краен срок за подаване на проектни предложения 31.03.2014 г., до 17:30 ч.

Стратегическата цел на Националния иновационен фонд (НИФ) е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България.

На пресконференцията ще присъстват Евгений Иванов, изпълнителен директор на ИАНМСП, Богдана Ваташка-Анави, директор на дирекция „Програма и проекти“ в ИАНМСП, членове на Оценяващия комитет, бенефициенти.

Моля, заповядайте!

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 27.01.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube