Единадесета Конкурсна сесия по Съвместна програма ЕВРОСТАРС“ (краен срок: 13.03.2014 г.)

Единадесета Конкурсна сесия по Съвместна програма ЕВРОСТАРС“ (краен срок: 13.03.2014 г.)

Секретариатът на инициативата ЕВРИКА стартира набирането на проектни предложения в рамките на Единадесета конкурсна сесия по програма „Евростарс” с крайна дата 13.03.2014 г. (20:00ч. CET). Насоките за кандидатите могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в рубриката „Програми и проекти” > „Еврика” > „Кандидатстване”, както и на официалния сайт на програма „Евростарс”: http://www.eurostars-eureka.eu/
Страницата е редактирана последно на: 07.02.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube