Организиране на бизнес делегация и форум в гр. Алжир, Алжирска демократична и народна република, 27-28 февруари 2014 г.

В периода 27-28 февруари 2014 г. ще се проведе Двадесетата сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество (СКИНТС). В рамките на събитието Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация в гр. Алжир, АНДР, ръководена от министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев.

По време на сесията ще се обсъдят широк кръг въпроси от взаимен интерес в сферата на търговско-икономическото сътрудничество, енергетиката, туризма, отбраната, социалната дейност, транспорта, информационните технологии и съобщенията, селското стопанство, вътрешните работи, младежта и спорта и др.

Планира се в гр. Алжир да се проведе форум, на който да бъдат представени бизнес климата и условията за инвестиции в България, както и двустранни срещи между фирмите от двете държави.

С оглед възможността за реализиране на директни контакти между български и алжирски компании се предвижда сформиране на бизнес делегация от представители на нашите предприятия от следните сектори: енергетика, отбранителна индустрия, строителство, фармацевтична и козметична промишленост, земеделие и др.

Организацията по пътуването, настаняването и логистиката на място се осъществява от ИАНМСП, като разходите се поемат от участниците в бизнес делегацията.

Желаещите да участват в делегацията следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок до 12.02.2014 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел: 02 940 7977, e-mail: n.georgieva@sme.government.bg

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 06.02.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: