Покана за участие в бизнес делегация, придружаваща Президента на Република България в Държавата Катар, 10-12.03.2014 г.

В периода 10-12 март 2014 г. Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев ще направи посещение в Държавата Катар, в рамките на което се предвижда организиране на бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представители на български и катарски компании. Икономическият фокус на посещението ще бъде партньорство в областите земеделие, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и др.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация, която ще придружи Президента по време на визитата му в Държавата Катар. В състава й ще бъдат включени фирми от следните сектори: строителство, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост (мляко и млечни продукти, минерална вода, агнешко и пилешко месо, мед, пресни и преработени плодове и зеленчуци, зърнени култури), лека индустрия (етерични масла, фармацевтични продукти, парфюмерия и козметика), машиностроене, електроника и електротехника – двигатели за машини и електрически трансформатори. Програмата на бизнес делегацията е в процес на съгласуване с катарската страна и ще бъде предоставена допълнително на участниците.

Пътуването ще се извърши с полет на правителствен самолет, за което фирмите няма да заплащат. Разходите, свързани с вътрешен транспорт и трансфер, настаняване, дневни и от личен характер, са за сметка на участниците.

Желаещите да участват следва да изпратят попълнена приложената Регистрационна карта в срок до 14.02.2014 г. Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел: 02 940 7975, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 06.02.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: