Българо-беларуски бизнес форум се проведе в София

Близо 80 български и беларуски фирми взеха участие в организирания от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) бизнес форум, който се проведе днес в София.

Събитието беше открито от г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката, който подчерта, че между двете страни съществуват традиционно добри делови контакти, но има все още много неизползвани възможности за тяхното разширяване. Г-жа Елена Купчина, заместник-министър на външните работи на Република Беларус, изрази надежда, че форумът, който се организира в рамките на IV-то заседание на Междуправителствената българо-беларуска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, ще стимулира развиването на по-интензивни, прагматични и успешни контакти между заинтересованите компании от двете страни.

Директорът на Националния център по маркетинг и конюнктура на цените на Република Беларус г-н Борис Смолкин запозна участниците на форума с тяхната дейност и предоставяните услуги, сред които: търсене на партньори, информационно обслужване, онлайн търгове. Г-жа Боряна Минчева, началник отдел „Международно сътрудничество“ в ИАНМСП, представи дейността на Агенцията, свързана с оказваната подкрепа за интернационализация на българските малки и средни предприятия, в т.ч. участие в международни търговски мисии и бизнес делегации, организиране на национални щандове на международни изложби и панаири, провеждане на форуми, обучения и семинари.

        

    

Г-н Владимир Ранков от Агенцията за инвестиции запозна беларуските участници във форума с бизнес климата в страната и възможностите за инвестиции в България. Информация за техническото регулиране на митническия съюз на Беларус, Казахстан и Русия бяха представени от Валерий Гуревич от Държавния комитет по стандартизация.

    

През втората част на форума се проведоха двустранни бизнес срещи между представители на фирмите, предварително заявили своето участие.

    

    
Страницата е редактирана последно на: 06.02.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: