Промени в изискванията към документите за внос на бял цимент и арматурно желязо в Алжир

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), чрез Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, постъпи информация промени в изискванията за внос на бял цимент и арматурно желязо в Алжир, а именно необходимост от сертификат за произход от страната производител.

Приложение: съгласно текста
Страницата е редактирана последно на: 21.02.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: