ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират пет (5) специализирани секторни семинара през месец април 2014 г.


През м. април 2014 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират пет специализирани секторни семинара на тема: “Как малките и средни предприятия от различните сектори да намерят външен пазар за своите продукти?”

Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график:

Град

Дата и време на провеждане

 Място на провеждане

 Сектор

1.

Пловдив

 01.04.2014 (вторник)

от 10.00 ч.

 хотел “Империал”, конферентна зала “Пловдив” Дървен материал и изделия от него, без мебели

2.

Стара Загора

02.04.2014

(сряда)

от 10.00 ч

 хотел “Ефир”, конферентна зала на хотел “Ефир”  Мебели

3.

 Варна

08.04.2014 (вторник)

от 10.00 ч.

 хотел “Аква”, конферентна зала “Перла”  Превозни средства, без автомобили

4.

Русе

09.04.2014

(сряда)

от 10.00 ч.

хотел “Вега”, конферентна зала на хотел “Вега” Текстил и изделия от текстил

5.

Ловеч

10.04.2014 (четвъртък)

от 10.00 ч

хотел “Президиум”, конферентна зала на хотел “Президиум” Електрически машини и апарати

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

            Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 12.05.2015




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube