ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират единадесет (11) специализирани секторни семинара през месец март 2014 г.


През м. март 2014 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират единадесет специализирани секторни семинара на тема: “Как малките и средни предприятия от различните сектори да намерят външен пазар за своите продукти?”

Специализираните секторни семинари ще се проведат по следния график: 

 

 Град

Дата и време на провеждане

Място на провеждане

 Сектор

1.

 Варна

05.03.2014 (сряда)

от 10.00 ч.

 хотел “Аква”, конферентна зала “Перла”  Неметални и минерални продукти

2.

Велико Търново

 06.03.2014 (четвъртък)

от 10.00 ч

 хотел “Премиер”, конферентна зала “Царевец”  Храни

 3.

Плевен

07.03.2014 (петък)

от 10.00 ч.

 хотел “Сити”, конферентна зала на хотел “Сити”  Облекла, вкл. кожено и обработка на кожи

4.

Пловдив

11.03.2014 (вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Империал”, конферентна зала “Пловдив” Дървесна маса, хартия, картон и изделия

5.

Стара Загора

12.03.2014 (сряда)

от 10.00 ч

хотел “Ефир”, конферентна зала на хотел “Ефир” Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

 6.

 София

13.03.2014 (четвъртък)

от 10.00 ч.

хотел “Анел”, конферентна зала “Анел” Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане

7.

 Варна

18.03.2014 (вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Аква”, конферентна зала “Перла” Медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти

8.

Бургас

19.03.2014 (сряда)

от 10.00 ч

хотел “Аква”, конферентна зала “Нимфа”  Напитки

9.

Габрово

25.03.2014 (вторник)

от 10.00 ч.

хотел “Балкан”, конферентна зала “Дружба”  Машини, оборудване и домакински уреди

10.

Плевен

26.03.2014 (сряда)

от 10.00 ч.

хотел “Сити”, конферентна зала на хотел “Сити” Метални изделия, без машини и оборудване

11.

 София

27.03.2014 (четвъртък)

от 10.00 ч

хотел “Анел”, конферентна зала “Анел”  Каучук и пластмаси

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

            Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”).

Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 20.05.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: