Конкурс за назначаване на държавен служител Началник на отдел „Проектен цикъл”, дирекция „Програми и проекти” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Окончателни резултати на кандидатите от конкурса Началник на отдел „Проектен цикъл“ , дирекция „Програми и проекти“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Списък с уведомяване на допуснатите и недопуснати кандити до интервю кандидати за конкурс Началник на отдел „Проектен цикъл“ , дирекция „Програми и проекти“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс на длъжност Началник на отдел „Проектен цикъл“ , дирекция „Програми и проекти“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Обявление
Страницата е редактирана последно на: 01.12.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube