ИАНМСП и БенчМарк организират 2 въвеждащи обучения през април 2014 г.

През мeсец април 2014 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират 2 въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Малките и средните предприятия ще получат подробна информация по следните теми:

  • Къде се намира фирмата и как да се подготвим за износ?
  • На кой пазар да продаваме?
  • Участие в международни изложби

 

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

  Град Дата и време на провеждане Място на провеждане
 1.  Варна 15.04.2014 г.(вторник)от 10.00 ч. Хотел „Аква”, конферентна зала„Перла“
2. Бургас 16.04.2014 г.(сряда)от 10.00 ч. Хотел „Аква”, конферентна зала„Нимфа“

 

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

  Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страницата на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg (рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”). Желаещите да участват в семинарите следва да попълнят публикуваната регистрационната форма на посочения интернет адрес.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 12.05.2015
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube