Бизнес форум на тема: „Сътрудничеството между МПС в региона на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) – 21 март 2014г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) имат удоволствието да Ви поканят на бизнес форум на тема : „Сътрудничеството между малките и средни предприятия в региона на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)”, който ще се проведе на 21 март 2014г. /петък/ в сградата на БТПП на ул. „Искър” 9, ет.1., зала А от 10.30 ч. Събитието се организира от ИАНМСП и БТПП и е част от календара на председателството на БТПП на Бизнес Съвета към ОЧИС.

В рамките на Бизнес съвета на ОЧИС, в който членуват палатите и работодателските организации от страните: Албания, Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, все повече нараства необходимостта от активно участие и представяне на бизнеса (основно малък и среден).

В рамките на мероприятието ще бъдат представени организациите и възможностите за сътрудничество с посочените страни, като са поканени и представители на бизнес средите от  страните – членки на ОЧИС. Участниците ще могат да получат информация от източника и да установят контакт със съответните организации. Приоритетните сектори са: транспорт, логистика, инфраструктура, ИКТ, водо и енергоснабдяване, машиностроене и строителство, регионално сътрудничество, стимулиране на МСП и сигурност.

Фирмите, които имат желание да участват в бизнес форума , следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма на електронна поща: m.markova@bcci.bg в срок до 19 март /сряда/. Участието е безплатно. Предвиден е симултантен превод български – английски език.

За повече информация относно бизнес форума, организиран от БТПП и ИАНМСП, моля да се обръщате към дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП на телефони: 8117 494 и 8117 489.

Приложение: Регистрационна форма и проекто – програма

 
Страницата е редактирана последно на: 14.03.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: