Графици за посещение на български делегации в Русия и приемане на руски делегации в България от плана за сътрудничество с Търговско промишлена палата (ТПП) на Руска федерация и регионалните палати за 2014 година

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи, чрез Желю Добрев – Председател на УС на Българо-Руска търговско-промишлена палата (БРТПП), информация относно графици за посещение на български делегации в Русия и приемане на руски делегации в България.

Български делегации във Руска федерация

21-23 май 2014 година

Провеждане на „Дни на България” в Калужска област с участие на български фирми от сферите на производството и услугите.

04 – 06 юни 2014 година

Посещение на делегация от БРТПП в ТПП гр. Толиати.

 

Делегации от Търговско промишлена палата на Руска федерация (БРТПП) на РФ и регионалните палати в България

юни (септември) 2014 година

Делегация от Комитета по иновации към Търговско промишлена палата (ТПП) на Руска федерация. Ще бъдат обсъдени въпроси от взаимен интерес при възможност за европейско финансиране.

юни 2014 година

Делегация от предприемачи от Вологодската ТПП за изучаване българския опит в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

25 – 30 август 2014 година

Делегация от президенти на ТПП на Централния Федерален окръг на Руска федерация. Целта е обмяна на мнения по възможности за търговско-икономическо сътрудничество между българските и руските предприемачи и инвестиционния климат в България.

05 – 10 септември 2014 година 

Делегация от Иркутската ТПП.

 

10 – 15 септември 2014 година

Делегация от ТПП на Тюменска област.

27 септември – 04 октомври 2014 година

Делегация от ТПП на Република Башкирия.

 

С гореизброените регионални ТПП от Русия БРТПП има сключени Споразумения за съвместна работа, подписани на тяхна територия.
Страницата е редактирана последно на: 20.05.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube