Проведен бизнес форум на тема: „Сътрудничеството между МСП в региона на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) – 21 март 2014г.

Днес, 21-ви март 2014 г. се проведе бизнес форум в рамките на Бизнес Съвета към ОЧИС на тема: „Сътрудничеството между малките и средни предприятия в региона на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество”, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Председателят на Бизнес съвета на ОЧИС и председател на БТПП Цветан Симеонов представи приоритетите на българското председателство: транспорт, логистика, регионално сътрудничество, стимулиране на МСП и сигурност.

Партньори от Армения, Азербайджан, България, Гърция, Румъния, Русия и Сърбия обсъдиха състоянието на организацията и възможни партньорства с други бизнес организации и институции от региона, общи инициативи и събития.

Над 20 български фирми от секторите: транспорт, логистика, инфраструктура, ИКТ, водо и енергоснабдяване, машиностроене, строителство и сигурност взеха участие в мероприятието, на което бяха представени организациите и възможностите за сътрудничество с посочените страни. Участниците имаха възможност да получат информация от източника и да установят контакти със съответните организации.

Събитието се организира с финансовата и организационна подкрепа на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Страницата е редактирана последно на: 21.03.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: