30.01.2014 Пресконференция по повод обявяването на седма конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд (НИФ) в БТА

            
Страницата е редактирана последно на: 24.03.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: