Доставка и монтаж на климатична сплит система – 2 броя

1. Публична покана – АОП Формат | PDF

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Техническо предложение;

3. Образец – Ценова оферта;Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: