Проект “Създаване на условия за качествена информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП”

Обща цел на проекта:

Осигуряване на съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на бизнеса.

Специфичните цели на проекта:

•  изграждане на информационно – комуникационна система на Изпълнителната агенцията за малки и средни предприятия;
•  подобряване на ефективността при предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса.

Основни дейности по проекта:

  • Създаване на Национален регистър на малките и средни предприятия
  • Разработване на информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса
  • Провеждане на съпътстващи обучения за служителите на агенцията за работа с разработения софтуер

Целите и дейностите, предвидени по проекта проекта са в изпълнение на основните принципи, заложени в Общата стратегия за електронно управление на Република България 2011 – 2015 г., които се отнасят до поставянето на потребителя в центъра на административното обслужване и осигуряване на отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряване на електронни услуги и вземане на решения.

Чрез проекта се цели изпълнението на мерките, заложени в Национална програма за реформи – (2011 – 2015 г.), в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”- приоритет ІІІ „Адресиране на слабостите в бизнес – средата и подобряване на административната ефективност, включително на регионално и местно ниво“.
Страницата е редактирана последно на: 22.04.2014
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube