Открита процедура: SIAL Paris 2014 (19.10-23.10.2014 г.), гр. Париж, Франция. Краен срок за кандидатстване: 30.05.2014 г.


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на 50-то издание на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014 (19.10-23.10.2014 г.), гр. Париж, Франция.

SIAL Paris e най-голямата специализирана промоционална проява в областта на хранително-вкусовата промишленост. Проявата се организира през две години, като първото издание е било през 1964 г. В последното издание на SIAL Paris през 2012 г., участие са взели над 5000 изложители, а посетителите са били над 150 000 търговци и специалисти в секторите „Производство на храни“ и „Производство на напитки“.

 

Основните продуктови групи, които се очаква производителите да покажат на тазгодишното издание са следните:

 • Храни за бебета
 • Бира
 • Вино
 • Безалкохолни напитки и плодови сокове
 • Млечни продукти
 • Дълбоко замразени хранителни продукти
 • Деликатеси и деликатесни храни
 • Риба и морски дарове
 • Плодове и зеленчуци
 • Месни продукти
 • Меса от птици
 • Колбаси
 • Сладки изделия
 • Здравословни храни

ИАНМСП организира участието на български фирми на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014 (19.10-23.10.2014 г.), гр. Париж, Франция, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014 (19.10-23.10.2014 г.), гр. Париж, Франция, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условия за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате  към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал“ на тел: 02 940 7982, E-mail: elitza@sme.government.bg и  г-жа Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, E-mail: k.gashevska@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL Paris 2014 (19.10-23.10.2014 г.), гр. Париж, Франция, в срок до 30.05.2014 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис на всяка страница на приложените документи, след като бъдат попълнени, подписани и подпечатани, на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 14.05.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube