Българо – иракски бизнес форум се проведе на 10 март 2014 г., „Радисън Блу Гранд Хотел”, София

На 10 март 2014 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ проведе българо-иракски бизнес форум в София.

В събитието взеха участие над 100 български и 16 иракски компании.

В иракската бизнес делегация взеха участие компании от следните области: строителство, енергетика, туризъм, сигурност, инженеринг, обществени поръчки, лекарства и медицински изделия, автомобилостроене и резервни части, електроника, автомобилни гуми, стъкла, заваръчна техника, табла за управление на електрическо оборудване, изпитвателни и измервателни уреди и устройства, електрически генератори, застрахователен бизнес, машини и технологични линии за ХВП, замразени храни, пилешко месо и месни продукти, растителни масла и селскостопански продукти.

В рамките на събитието бяха проведени повече от 180 двустранни срещи, което почти два пъти надвишава броя на предварително заявените срещи.
Иракските бизнесмени са упълномощени от българските фирми да представляват и разпространяват техните продукти на територията на Република Ирак.
Ирак планира строителството на 5 млн. жилища и близо 3 000 училища през следващите пет години. Представители на страната поканиха български фирми да участват в планираните от Багдад големи инфраструктурни проекти, които ще се реализират до 2017 г. Планираната за изграждане инфраструктура възлиза на 70 млрд. долара.
Договорено е иракските бизнесмени да представляват българските строителни компании на територията на Република Ирак и да бъде улеснено участието им в правителствени търгове в сферата на инфраструктурата.
Предимство за взаимното сътрудничество е дългогодишния опит на българските компании в Ирак, където са изградили важни за иракската икономика обекти като: част от летището в Багдад, високоволтови далекопроводи, петролни кладенци, нефто- и газопроводи, напоителни системи, язовири и др.

Съгласувано е да бъде организирано последващо посещение на Иракските бизнесмени в Република България, за да бъдат запознати отблизо с производството и материалната база на фирмите в Република България, както и да посетят заводи и ферми, произвеждащи растителни и животински продукти.
Ръководителят на иракската делегация г-н Мохамед Шакер Махмуд, Главен секретар на Международния съюз на бизнесмените в Ирак изрази готовност за директни инвестиции на иракската страна в Република България – в банковия сектор, както и възможността да бъдат открити заводи в България, като тяхното производство е изцяло за износ в Ирак и Близкия изток. Г-н Махмуд вече работи в тази посока като е закупил българска фирма за начало на сътрудничеството и инвестициите в Република България.
Иракските бизнесмени подчертаха необходимостта от страна на българското правителство да им бъде улеснено издаването на многократни визи, както и процедурите да получат статут на постоянно пребиваващи в България, за да бъде икономическото сътрудничество между двете страни продуктивно. За целта българското правителство планира да възстанови посолството в Багдад, с което да се улесни издаването на визи.
Приложение: Списък с иракските компании
Страницата е редактирана последно на: 16.05.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: