ИАНМСП организира пресконференция на тема: Улесняване достъпа на малките и средните предприятия до бизнес услуги и повишаване на тяхната ефективност

На 19 юни 2014 г. (четвъртък) от 13:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция на тема: „Улесняване достъпа на малките и средните предприятия до бизнес услуги и повишаване на тяхната ефективност“. Събитието ще се проведе в Националния пресклуб БТА на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 49.

По време на пресконференцията ще бъдат представени основните дейности на проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“, който се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

В събитието ще участват Евгений Иванов, изпълнителен директор на ИАНМСП, Моника Димитрова-Бийчър, директор на дирекция ОП „Административен капацитет, МФ и ръководител на УО на ОПАК, Тони Димов, ръководител на проекта и експерти от Агенцията.

Основната цел на проекта е подобряване на ефективността при предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса.
Страницата е редактирана последно на: 20.06.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: