ИАНМСП изпълнява проект за създаване на Регистър на МСП и за разработване на информационно-комуникационна система

На специална пресконференция ИАНМСП представи основните дейности на проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“, който се реализира от агенцията с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Участие в събитието, което се проведе на 19.06.2014 г. в Националния пресклуб БТА, взеха г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-жа Моника Димитрова-Бийчър, директор на дирекция ОП „Административен капацитет, МФ и ръководител на УО на ОПАК, Тони Димов, ръководител на проекта, представители на браншови организации, експерти от агенцията и журналисти.

Улесняване достъпа на малките и средните предприятия до бизнес услуги и повишаване на тяхната ефективност е основната цел на проекта. Предвидено е създаването на Регистър на малките и средните предприятия, който ще съдържа най-важните административни данни за МСП, тяхната актуална контактна информация, обем и обхват на дейността, фирмен профил и история, специфична фирмена и статистическа информация, браншова специализация и принадлежност и други.

Информационно-комуникационната система, която ще се изгради по проекта,  от една страна ще играе роля на инструмент за цялостно администриране на работния процес в агенцията, свързан с предоставянето на услуги за предприятията, а от друга ще предоставя актуална информация на потребителите за предстоящи обучения, участия в международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации и други, както и възможност да подадат в електронен формат формуляр за участие.

„Агенцията за малки и средни предприятия за първи път изпълнява толкова голям проект в рамките на ОПАК с фокус изграждане на регистри и администриране на електронни услуги за бизнеса. Проектът е изключително важен с оглед изпълнението на общите цели на програмата, а именно по-ефективна администрация, по-бърз достъп до услуги, което в резултат да доведе до облекчаване на крайния потребител“. Такава е оценката на г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОП „Административен капацитет“, която пожела успех на екипа.
Страницата е редактирана последно на: 09.05.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube