Дванадесета конкурсна сесия на съвместна програма ЕВРОСТАРС (краен срок: 11 септември 2014 г.)

Дванадесета конкурсна сесия на съвместна програма ЕВРОСТАРС

(краен срок: 11 септември 2014 г.)

Секретариатът на инициативата ЕВРИКА стартира набирането на проектни предложения в рамките на Дванадесета конкурсна сесия на съвместна програма ЕВРОСТАРС с краен срок за кандидатстване 11 септември 2014 г. (20:00ч. CET). Насоките за кандидатстване, Насоките за допустимост, както и Насоките за работа с он-лайн системата за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в рубриката „Програми и проекти” > „Еврика” > „Кандидатстване”, както и на официалната страница на програма „Евростарс”: http://www.eurostars-eureka.eu/
Страницата е редактирана последно на: 02.07.2014
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube