Проектни предложения, одобрени за финансиране в рамките на Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд – 2014 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството на отговорен орган по администрирането на цялостната дейност по Националния иновационен фонд (НИФ), информира за резултатите от проведената Седма конкурсна сесия.

Решение No РД-16-51/09.07.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране по Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд – 2014 г.

Информация за сключени договори за финансиране по 7 сесия на НИФ
Страницата е редактирана последно на: 21.03.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube