28.07.2014 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28 юли 2014 г.

Продължава набирането на заявки за участия на малките и средните предприятия в международни панаири и търговски мисии чужбина


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) продължава организиране на национални участия на българските фирми в промоционални прояви в чужбина, които ще се проведат съгласно следната програма:

 Национални участия в международни панаири и специализирани изложби:

 

Период на провеждане

 

Наименование на изложба/панаир

 

Място

на провеждане

 

Сектор

Краен срок за подаване на заявки за участие

11 – 14.09.2014 г.

Международна специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии

CeBIT Bilisim 2014

Истанбул, Турция

Информационни и комуникационни технологии

4.08.2014 г.

4 – 7.11.2014 г.

Международна специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване

MIDEST 2014

Париж, Франция

Индустриални поддоставчици, технологии и оборудване

4.08.2014 г.

18 – 21.11.2014 г.

Международна търговска изложба за индустриални поддоставки SWISSTECH 2014

Базел, Швейцария

Индустриални поддоставчици

4.08.2014 г.

19 – 25.01.2015 г.

Международна специализирана изложба за мебели и обзавеждане

imm cologne // LivingKitchen 2015

Кьолн, Германия

Мебели

15.08.2014 г.

11 -14.02.2015 г.

Международна специализирана изложба за био продукти

BioFach 2015

Нюрнберг, Германия

Био продукти

4.08.2014 г.

15 – 17.03.2015 г.

Mеждународна специализирана изложба за вина и напитки

PROWEIN 2015

Дюселдорф, Германия

Вино и спиртни напитки

4.08.2014 г.

 

Агенцията поема разходите за:

 • наемане на изложбена площ
 • проектиране и изграждане на щанд
 • наемане на оборудване и обзавеждане
 • регистрация на изложителите
 • включване на изложителите в официалния каталог
 • издаване на информационна брошура
 • рекламиране на участието.

 

Търговски мисии в чужбина:

 

 

Период на провеждане

 

Наименование на търговската мисия

 

Място

на провеждане

 

Сектор

Краен срок за подаване на заявки за участие

23 – 27.09.2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международен форум „Невские берега“

Санкт Петербург, Руска федерация

Парфюмерия, козметика и етерични масла

4.08.2014 г.

6 – 9.10.2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на изложба

Гьотеборг, Швеция

Електроника, електротехника и машиностроене

4.08.2014 г.

18 – 21.10.2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирана изложба SIAL 2014

Париж, Франция

Хранително-вкусова промишленост

4.08.2014 г.

8 – 14.11.2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирани изложби Saudi Build, Риад и Decofair, Джеда

Риад, Джеда, Саудитска Арабия

Мебели и дървопреработване

18.08.2014 г.

17 – 21.11.2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна изложба SWISSTECH 2014

Базел, Швейцария

Машиностроене

18.08.2014 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:

 • самолетен билет
 • вътрешен транспорт и трансфер
 • хотелско настаняване
 • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията национални щандове в международни изложения и търговски мисии е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg и на Националния експортен портал www.export.government.bg

Националните участия на българските предприятия в промоционалните прояви се организират по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 29.07.2014













Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: