Разработване на национален експортен интернет портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал

Архивирана на 19.05.2011 г.

—————————————————————

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

Съобщение относно промяна на часа на отваряне на офертите

—————————————————————

Решение за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка

Обявление на обществената поръчка

 1. Техническо задание
 2. Приложение № 2 – Указания за изготвяне и подаване на оферти и изисквания към участниците
 3. Методика за оценка на оферти
 4. Приложение № 4 – Списък на документите, съдържащи се в офертата
 5. Приложение № 5 – Декларация за запознаване с условията на поръчката
 6. Приложение № 6 – Административни сведения
 7. Приложение № 6а – Декларация за извършена пререгистрация по § 4 от закона за търговския регистър
 8. Приложение № 7 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП
 9. Приложение № 8 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП
 10. Приложение № 11 – Списък на предложените експерти
 11. Приложение № 12 – Декларация за разположение на ключовите експерти
 12. Приложение № 13 – Декларация по чл.13, ал.1, т.5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
 13. Приложение № 16 – Образец на Техническа оферта
 14. Приложение № 17 – Образец на Ценово предложение
 15. Приложение № 18 – Образец на Проект на договор
 16. Приложение № 19 – Образец на банкова гаранция за участие

—————————————————————————-

Въпроси и отговори:

Въпрос 1

Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube