Българо – руски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи в Пловдив


На 1 октомври 2014 г. в гр. Пловдив Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Руската агенция за подкрепа на малкия и среден бизнес, организира Българо – руски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи.
Целта на форума е да се осигурят възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Русия за производствено коопериране и увеличаване обема на българския износ, за обмен на добри производствени и търговски практики и пр.
Руските компании, които ще вземат участие в бизнес форума, са част от бизнес мисия, организирана от Руската агенция за подкрепа на малкия и среден бизнес, Търговско-промишлената палата на Република Башкортостан и Българо-руската търговско-промишлена палата.

Към момента от руска страна е заявен интерес от 28 компании от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, строителство, фармацевтика, металопреработка, текстил и облекло, ИКТ, транспорт и логистика, услуги и др.

Събитието се организира от ИАНМСП по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Желаещите да участват във форума следва да заявят предварителен интерес като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 26 септември 2014 г. на е-мейл адрес: office@fpg.cc.

Приложения:

Регистрационна форма
Списък с руските компании
Програма

Страницата е редактирана последно на: 24.09.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: