Покана за участие в националната полиграфическа конференция на тема „Ден на печатните технологии в съвременния свят 2014″, 8 октомври 2014 г., Интер Експо Център, гр. София


На 8 октомври 2014 г. в Интер Експо Центъра,  в гр. София, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно със Съюза на печатарската индустрия в България, организира Национална полиграфическа конференция на тема „Ден на печатните технологии в съвременния свят 2014“ с провеждане на двустранни срещи.

Целта на събитието е поднасяне на най-нова информация в областта на полиграфията, както и създаването на професионална атмосфера за представяне и демонстриране на търговски марки, продукти и услуги и за реализиране на полезни контакти.

Конференцията е с международен характер и ще се проведе в рамките на изложбата „COPIS” за реклами и печатни издания. В нея ще вземат участие чуждестранни представители и лектори, както и водещи фирми на световния и българския пазар в областта на полиграфията: печатни технологии – офсетов, флексографски, дълбок, ситов и дигитален печат; предпечатни процеси; работни потоци и управление на процесите; суровини и материали – хартии, мастила, консумативи.

Събитието се организира от ИАНМСП по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Желаещите да участват следва да заявят предварителен интерес като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 07 октомври 2014 г. на е-mail адрес: office@fpg.cc

 

Програма

Регистрационна форма

Страницата е редактирана последно на: 06.10.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: