Бизнесът със сериозен интерес към националната конференция, посветена на печатните технологии в съвременния свят – 2014 г.


На 8 октомври 2014 г., в Интер Експо център – София се проведе четвъртата специализирана полиграфическа конференция на тема „Ден на печатните технологии в съвременния свят – 2014 г.“

Конференцията беше инициирана и организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно със Съюза на печатарската индустрия в България. Събитието за поредна година предизвика сериозен интерес не само от страна на български фирми в областта на полиграфията, но излезе и извън „границите“ на България като събра в една зала и български, и чуждестранни бизнес партньори.

Близо 130 специалисти, студенти и представители от полиграфическия бранш взеха участие в конференцията и се възползваха от възможността в отлична професионална атмосфера да обменят опит и идеи, да представят своите търговски марки, продукти и услуги и да обсъдят условия за съвместна дейност.

Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Евгений Иванов официално откри събитието, на което известни лектори от страната и чужбина представиха новостите в полиграфията и демонстрираха завидни познания в областта на софтуерните технологии, офсетовата печатна индустрия и иновациите в печатните технологии.

В рамките на втората част на конференцията се проведоха В2В срещи, на които представителите от бранша презентираха своята дейност, обсъждаха възможности за развитие на съвместно търговско и кооперационно сътрудничество.

Националната полиграфическа конференция на тема „Ден на печатните технологии в съвременния свят – 2014 г.“ се проведе в изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

Страницата е редактирана последно на: 10.10.2014

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: