Над 120 представители на фирми от България и Русия взеха участие днес в Българо – руския бизнес форум, организиран от ИАНМСП


На 1 октомври 2014 г. над 120 представители на фирми от България и Русия взеха участие в Българо – руския бизнес форум, организиран от ИАНМСП, съвместно с Руската агенция за подкрепа на малкия и среден бизнес в хотел „Новотел“, гр. Пловдив. Сериозният интерес към събитието е продиктуван не само от възможността за съвместно международно бизнес сътрудничество с Русия, но и поради представената пряка възможност за международен обмен на добри производствени и търговски практики.

В приветственото си слово към участниците г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подчерта, че в съвременните условия на членство на България в ЕС и членство на Русия в Евразийския икономически съюз, двустранните отношения между България и Русия, продължават да се развиват. Г-н Иванов сподели, че прояви като настоящия форум несъмнено допринасят за подобряване на икономическите показатели в българо-руските бизнес отношения.

С провеждането на бизнес форума се цели осигуряване на възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Русия за производствено коопериране и увеличаване обема на българския износ.

„През последните четири години се наблюдава голяма динамика в развитието на двустранното ни сътрудничество в областта на туризма. Броят на руските туристи, посетили Република България непрекъснато се увеличаваше и през 2013 г. достигна до 681 562 души, при което Русия се нарежда на четвърто място по брой на туристи в България. Очаквам настоящият форум да даде допълнителен импулс за активизиране на двустранните ни връзки в икономическата област и до края на настоящата година да има конкретни положителни резултати“ – заяви изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Евгений Иванов.

От страна на Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес приветствието към участниците поднесе нейният изпълнителен директор – г-н Константин Сергиенко. За инвестиционния климат в България разказа г-н Костадин Джатев, заместник изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Своите експертни възгледи по темата за международното бизнес сътрудничество между България и Русия сподели и г-н Василий Алифанов, съветник на президента на Башкирската търговско-промишлена палата и ръководител на делегацията от Башкортостан.

В рамките на втората част на форума се проведоха В2В срещи, на които представителите на фирми от двете държави презентираха своята дейност, обсъждаха условия за съвместна дейност и сключване на договори.

Българо-руския бизнес форум се проведе в изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.

 

Страницата е редактирана последно на: 04.01.2018

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: